BONIFICACIONS

Informació PIF

Qué és?

És un Permís autoritzat per lempresa (corresponent a les hores laborables que el treballador inverteixi en la seva formació) per a la realització d’un curs dirigit a l’obtenció d’una acreditació oficial.

L'empresa té una bonificació els costos salarials corresponents a les hores laborals que el treballador inverteixi en la seva formació, i es limita a 200 hores per permís i curs acadèmic o any natural.

Requisits

  • Ha d’estar reconeguda mitjançant: Acreditació o Titulació oficial.
  • El seu objecte por ser tant el desenvolupament com la formació personal del treballador
  • La modalitat d’impartació ha de ser presencial
  • Debe estar informada la RLT (Representación Legal de los Trabajadores) del gaudi del permís

Càlcul del crèdit addicional

L’import del crèdit addicional per a cada empresa serà l’equivalent al 5% addicional al crèdit establert per a la Formació Contínua. Quan es superi aquest límit, l’empresa es podrà beneficiar de l’import equivalent a una bossa d’hores amb els següents límits:

  • El dels costos de 200 hores per a empreses d’1 a 9 treballadors
  • El de 400 hores per a empreses de 10 a 49 treballadors
  • El de 600 hores per a empreses de 50 a 249 treballadors
  • El de 800 hores per a empreses de 250 a 499 treballadors
  • El dels costos salarials d’altres 200 hores per a cada 500 treballadors més que l’empresa tingui a la seva plantilla.

més informació

Actualitat

Crèdit de formació professional i plantilla actualitzada

Amb data 8 de maig s’ha ...

Actiu aplicatiu FEFE per a les formacions de l'exercici 2017

 

Grup CIEF com entitat...

Quota de formació professional i plantilla de les empreses 2016

Actualització de les dades de...

El senat aprova definitivament la llei de la formació per al treball

La comissió de treball i...

Reforma del Sistema de Formació Professional per al treball

Real Decreto ley4/2015, de 22 de març...

veure totes